سرویس ها

👀 خرید ویو ( بازدید ) اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2 خرید ویو [ بازدید ] پست ویدیویی اینستاگرام 📺 / هرکا 10.000 تومان توضیحات 5,000  تومان 1000000/500 فعال
3 خرید ویو [ بازدید ] پست IGTV 🎬 / هرکا 10.000 تومان توضیحات 5,000  تومان 1000000/500 فعال
4 خرید ویو [ بازدید ] پست REELS 🎞 / هرکا 10.000 تومان توضیحات 5,000  تومان 1000000/500 فعال
5 خرید ویو [ بازدید ] استوری اینستاگرام 👀 / هرکا 10.000 تومان توضیحات 10,000  تومان 1000000/200 فعال
❤️ خرید لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
7 خرید لایک اینستاگرام ارزان / کیفیت عالی 🚀 / هر کا 20 هزار تومان توضیحات 20,000  تومان 100000/100 فعال
8 خرید لایک اینستاگرام خارجی واقعی / کیفیت عالی 💣 / هر کا 25 هزار تومان توضیحات 25,000  تومان 100000/100 فعال
9 خرید لایک اینستاگرام ایرانی واقعی / کیفیت عالی 🔥 / هر کا 30 هزار تومان توضیحات 30,000  تومان 100000/100 فعال
👥 خرید فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
10 خرید فالوور ارزان اینستاگرام 🚀 / هرکا 30.000 تومان توضیحات 30,000  تومان 100000/500 فعال
11 خرید فالوور ایرانی اینستاگرام 🇮🇷 / هرکا 40.000 تومان توضیحات 40,000  تومان 100000/500 فعال
12 خرید فالوور خارجی اینستاگرام 💣 / هرکا 40.000 تومان توضیحات 40,000  تومان 100000/500 فعال
13 خرید فالوور با جبران ریزش 30 روزه 🔥 / هرکا 60.000 تومان توضیحات 60,000  تومان 100000/500 فعال
💬 خرید کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
15 [ 3 تومان ] خرید کامنت اموجی ( شکلک ) اینستاگرام توضیحات 300,000  تومان 1000/10 فعال
14 [ 4 تومان ] خرید کامنت مرتبط با پست اینستاگرام توضیحات 400,000  تومان 1000/10 فعال
16 [ 5 تومان ] خرید کامنت با متن دلخواه توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
⚙️ آمار اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
36 خرید ریچ و ایمپرشن اینستاگرام 🎯 / هر کا 10.000 تومان توضیحات 10,000  تومان 100000/200 فعال
37 خرید سیو (save) پست اینستاگرام 💾 / هر 100 عدد 10.000 تومان توضیحات 100,000  تومان 100000/100 فعال
38 خرید شیر (share) پست اینستاگرام 💾 / هر 100 عدد 10.000 تومان توضیحات 100,000  تومان 100000/100 فعال
👤 خرید فالوور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
26 فالوور کلاب هاوس ایرانی 🔥 / هر صد عدد 30 هزار تومان توضیحات 300,000  تومان 3000/100 فعال
27 خرید فالوور کلاب هاوس خارجی 💣 / هر صد عدد 50 هزار تومان توضیحات 500,000  تومان 5000/100 فعال
🏠 خرید ممبر کلاب برای کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
24 ممبر کلاب ایرانی 🇮🇷 کیفیت عالی توضیحات 1,000,000  تومان 2000/100 فعال